• Tarptautiniai solidarumo projektai

 • Apie mus

  „Tarptautiniai solidarumo projektai“ – viešoji įstaiga, siekianti atliepti atviros visuomenės poreikius per solidarumą skatinančias veiklas. Mes tikime, kad norėdami būti aktyvūs tarptautinės bendruomenės veikėjai, turime būti tvirti viduje. Todėl savo kasdieniniu darbu pirmiausiai siekiame sustiprinti pažeidžiamiausias visuomenės grandis.

  Mūsų tikslai

  Vietos bendruomenės ir komunikacija

  Vietinių bendruomenių aktyvaus veikimo viešąjame gyvenime stiprinimas. Komunikacinių gebėjimų stiprinimas.

  Kaimyninės šalys ir tarptautinė bendruomenė

  Pagalba kaimyninių šalių, stokojančių demokratinių tradicijų, piliečiams. Lietuvos, kaip solidarios valstybės įvaizdžio tarptautinėje bendruomenėje kūrimas.

  Lyčių lygybė

  Lyčių lygybės principo realaus veikimo visuomenėje skatinimas

  Pažeidžiamos grupės

  Pažeidžiamų socialinių grupių (moterų su mažais vaikais, vienišų motinų, atvykėlių, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų ir kt.) socialinės ir ekonominės integracijos skatinimas

  Mūsų vertybės

  Tab Image

  Pagarba

  Žmogaus Orumui

  Lygybė

  Tarp žmonių ir tautų

  Solidarumas

  Su marginalizuojamomis socialinėmis grupėmis

  Teisingumas

  Kiekvieno individo ar grupės atžvilgiu

  Kritinis

  Požiūris į socialines ir politines problemas individo ar grupės atžvilgiu  Paslaugos

  Siekdami savo tikslų įgyvendinimo bendradarbiaujame su privačiu ir valstybiniu sektoriumi teikdami šias paslaugas:

  Projektai

  Item Image

  Socialinių, edukacinių, kultūrinių projektų rengimas ir įgyvendinimas

  Mokymai

  Item Image

  Mokymų, seminarų, nacionalinių ir tarptautinių konferencijų organizavimas

  Viešinimas

  Item Image

  Reportažų, publikacijų internete, spaudoje, radijuje ar televizijoje rengimas, akcijų organizavimas

  Tyrimai

  Item Image

  Socialinių tyrimų, mokslinių studijų rengimas

  Parama

  Tarptautinius solidarumo projektus galite paremti.

  Skirkite savo 2 proc. per kalendorinius metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

  Prašymo forma FR0512 v.2, įmonės kodas: 304310483

  Tab Image

  Kontaktai

  Viešoji įstaiga „Tarptautiniai solidarumo projektai“

  Įm.k.: 304310483

  Banko sąskaita: LT19 7044 0600 0810 7986, SEB bankas

  El.paštas: info@solidarumoprojektai.lt

  Direktorė: Evelina Acuvienė

  Tel. nr.: +37062310589

  El. Paštas: evelina@solidarumoprojektai.lt